Privacyverklaring

Netbeauty, gevestigd aan Wilhelminastraat 4, 3771 AR in Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
netbeauty.nl
[email protected]
Wilhelminastraat 4
3771 AR Barneveld
+31 6 2741 4602

Persoonsgegevens die wij verwerken
Netbeauty verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Netbeauty verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het afhandelen van jouw betaling
– Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Om onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
– Netbeauty verwerkt ook persoonsgegevens omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Netbeauty neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Netbeauty) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Netbeauty bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
– Betaalgegevens: Tot twee jaar nadat je voor het laatst klant bij ons was
– Adresgegevens: Tot twee jaar nadat je voor het laatst klant bij ons was
– Contactgegevens: Tot twee jaar nadat je voor het laatst klant bij ons was
– Surfgedrag, browsertype, locatie (op provincieniveau), etc.: Tot twee jaar na je laatste bezoek aan onze website
– Informatie die wij volgens de wet moeten registreren: Zolang als de wet ons voorschrijft

Delen van persoonsgegevens met derden
Netbeauty deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Netbeauty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Netbeauty jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Derden:
Google Analytics
Waarom? Om bezoekersgedrag op onze website te analyseren en onze website te verbeteren.
Persoonsgegevens: Klikgedrag, tijd op de website, browsertype, locatie (op provincieniveau). Deze persoonsgegevens worden geanonimiseerd verwerkt en zijn dus niet specifiek naar jou te herleiden.

Google AdWords
Waarom? Om te adverteren in Google’s advertentienetwerk en om bezoekersgedrag op onze website te analyseren.
Persoonsgegevens: Klikgedrag, tijd op de website, browsertype, locatie (op provincieniveau).

Facebook
Waarom? Om te adverteren in Facebook’s advertentienetwerk en om bezoekersgedrag te analyseren op onze website.
Persoonsgegevens: Bezoekgedrag op onze website

Mailchimp
Waarom? Om nieuws, aankondigingen en nieuwsbrieven te versturen per e-mail.
Persoonsgegevens: Namen, e-mailadressen, openen en lezen van berichten

Dropbox
Waarvoor? Voor het opslaan van bestanden en het delen van bestanden onder werknemers, freelancers en stagiair(e)s actief voor Netbeauty.
Persoonsgegevens: Marketingmateriaal, ontwerpen, bedrijfsnamen, content voor (te bouwen) websites

WeFact
Waarvoor? Voor onze administratie, boekhouding en het verzenden van facturen.
Persoonsgegevens: Contactgegevens, rekeningnummers, betaalgegevens

Skype
Waarom? Om werkgerelateerde onderwerpen te bespreken met werknemers, freelancers of stagiair(e)s actief voor Netbeauty.
Persoonsgegevens: Namen van klanten, (delen van) e-mailberichten, opdrachtomschrijvingen en voortgang van opdrachten

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Netbeauty gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Netbeauty gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics, Google AdWords, Facebook

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Netbeauty en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Netbeauty wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Netbeauty neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]